Funkcjonalna ocena stawu kolanowego. Techniki Osteopatyczne.

“Funkcjonalna ocena stawu kolanowego. Techniki Osteopatyczne”  to kurs odpowiadający na zasadnicze pytanie – która tkanka powoduje ból oraz jakie są najczęstsze łańcuchy przyczynowo-skutkowe dolegliwości w obszarze stawu kolanowego. W trakcie 30 godz. zajęć poza podstawowymi wiadomościami z zakresu anatomii i biomechaniki stawu kolanowego pojawi się szereg innowacyjnych rozwiązań z zakresu diagnozowania i leczenia omawianego stawu. Przedstawione zostaną najczęstsze patologie stawu kolanowego. Przyjrzymy się obrazom RTG zdrowego i patologicznego kolana.    W sposób bardzo czytelny połączymy testy neurologiczne, ortopedyczne z badaniem manualnym.  Analizując historię przygotowanych przypadków poznamy drogę budowania koncepcji terapeutycznej.  Prezentowane techniki będą zatem tylko częścią szkolenia, w trakcie, którego najistotniejszym elementem będzie precyzyjna palpacja i diagnoza – klucz do sukcesu terapeutycznego.

Program szkolenia:

Dzień 1:

 1. Anatomia Stawu Kolanowego:
  a) Rzepka
  b) Staw Rzepkowo-Udowy
  c) Staw Piszczelowo-Udowy
 2. Biomechanika Stawu Kolanowego
 3. Palpacja Stawu Kolanowego:
  a) struktury kostne
  b) struktury miękkie
 4. Dół Podkolanowy: techniki manualne

Dzień 2:

 1. Patologie Stawu Kolanowego:
  a) Uszkodzenia Więzadeł
  b) Uszkodzenia Łąkotek
  c) Urazy Mięśniowe i Kostne
 2. Badanie Neurologiczne i Ortopedyczne Stawu Kolanowego
 3. Możliwości Terapeutyczne w urazach stawu kolanowego: techniki manualne
 4. Historia Przypadku: techniki manualne
 5. Kanał Przywodzicieli: techniki manualne

Dzień 3:

 1. Badanie Manualne Stawu Kolanowego:
  a) Testy Aktywne
  b) Testy Pasywne
 2. Powięź Kolana – techniki manualne
 3. Diagnoza Różnicowa
 4. Podsumowanie: Wnioski i Pytania

Funkcjonalna ocena odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Techniki Osteopatyczne.

Funkcjonalna ocena odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Techniki Osteopatyczne” – to szkolenie, które łączy wiedzę medyczną z częścią praktyczną. W trakcie 26 godz. omówione zostaną informacje z zakresu anatomii, neurologii i biomechaniki. Zaprezentowane zostaną najczęstsze patologie odcinka lędźwiowego spotykane w obrazach RTG.  Przedstawione zostanie pełne badanie neurologiczne i ortopedyczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W części praktycznej pokazana zostanie szczegółowa palpacja tkanek miękkich oraz głównych punktów reflektorycznych układu kostnego.  Badanie funkcjonalne pozwoli zróżnicować dysfunkcję pierwotną od wtórnej oraz ustalić istotność sił wstępujących i zstępujących działających na kręgosłup. W trakcie szkolenie zaprezentowane zostaną również najczęstsze obrazy kliniczne spotykane w odcinku lędźwiowym, metody diagnostyczne i techniki terapeutyczne. Podczas całego kursu będziemy szukali wspólnej drogi – współpracy pomiędzy lekarzem a fizjoterapeutą.
Zapowiada się niezwykle ciekawe 26 godz.

Program szkolenia:

Dzień 1:

 1. Anatomia Odcinka Lędźwiowego
 2. Dysfunkcja Somatyczna:
  a) definicja
  b) przyczyny
  c)ewolucja uszkodzenia
  d) wdrażanie terapii
 3. Diagnostyka radiologiczna – anatomia prawidłowa i patologiczna w zdjęciach RTG
 4. Wywiad i Obserwacja pacjenta z punktu widzenia lekarskiego i fizjoterapeutycznego

Dzień 2:

 1. Palpacja Odcinka Lędźwiowego:
  a) Tkanki Miękkie
  b) Punkty Kostne
  c) Aorta
 2. Najczęstsze choroby odcinka lędźwiowego – diagnostyka różnicowa
 3. Badanie manualne odcinka lędźwiowego:
  a) testy aktywne
  b) testy pasywne:

  • Dysfunkcja Pierwotna/Wtórna
  • Zmiana wstępująca/zstępująca
 4. Techniki Osteopatyczne

Dzień 3:

 1. Testy specjalistyczne:
  a) Badanie ortopedyczne
  b) Badanie neurologiczne
 2. Przepona mity i fakty
 3. Powięź Piersiowo – Lędźwiowa jako narząd Priopriorecepcji
 4. Syndrom mięśnia biodrowo-lędźwiowego
 5. Podsumowanie: Wnioski i Pytania